TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITE



Lượt truy cập:1.043.743
Hôm qua:1.227
Hôm nay:463

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Phòng P.I.17LT
Sáng1 
QLSDCD (4t)
TVTH (4t)
QLSDCD (4t)
  
2
3
4
Phòng P.I.20LT
Sáng1  
Luật KT (1t)
  
QLVBD (4t)
2 
3 
4 
Chiều1     
QLVBD (4t)
2
3
4
Phòng P.II.10LT
Sáng1
T12 HK2 (4t)
     
2 
3
SU12 HK2 (2t)
4
Chiều1
V12 HK2 (2t)
Ð12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
KTDN3 (4t)
  
2
3
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4
Phòng P.II.11-TBĐ
Sáng1
TBD CN1 (4t)
TBD CN1 (4t)
    
2
3
4
Chiều1
TBD CN1 (4t)
TBD CN1 (4t)
    
2
3
4
Phòng P.II.12-Máy điện
Sáng1    
TB Điện gia dụng (4t)
 
2
3
4
Chiều1     
TB Điện gia dụng (4t)
2
3
4
Phòng P.II.15-ThBĐ
Sáng1   
TBD CN2 (4t)
  
2
3
4
Chiều1  
TBD CN2 (4t)
   
2
3
4
Phòng P.II.16-PLC
Sáng1
TBĐL (4t)
     
2
3
4
Phòng P.II.19LT
Sáng1 
V12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
   
2
3
T12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4
Chiều1
Ð12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
    
2
3
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
4
Phòng P.II.20LT
Sáng1 
SU12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
   
2
3 
L12 HK2 (2t)
4 
Chiều1
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
   
2
3
V12 HK2 (2t)
Ð12 HK2 (2t)
4
Phòng P.III.12-Điện tử
Sáng1    
ĐTCN (4t)
 
2
3
4
Chiều1   
ĐTCN (4t)
  
2
3
4
Phòng P.III.17LT
Sáng1 
T12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
   
2
3
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4
Chiều1
Ð12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
   
2
3
SU12 HK2 (2t)
 
T12 HK2 (2t)
4 
Phòng P.III.18LT
Sáng1 
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
   
2
3
T12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1
SU12 HK2 (2t)
 
T12 HK2 (2t)
   
2 
3
Ð12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
4
Phòng P.III.5-P.máy
Chiều1
LTWD (4t)
LTWD (4t)
LTWD (4t)
   
2
3
4
Phòng P.III.9LT
Sáng1
SI11 HK2 (2t)
 
T11 HK2 (2t)
   
2
3
SU11 HK2 (2t)
 
4 
Chiều1
T11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
   
2
3
V11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.13LT
Sáng1
SU11 HK2 (2t)
     
2 
3
SI11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Chiều1
V11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
   
2
3
T11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.17LT
Sáng1      
2 
3
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
   
2
3
Ð12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.6
Sáng1  
LCB (4t)
 
LCB (4t)
 
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang