TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:72.463
Hôm qua:428
Hôm nay:77

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Phòng P.10LT
Sáng1      
NNCB (4t)
2
3
4
Chiều1      
NNCB (4t)
2
3
4
Phòng P.12-NguộiSC
Sáng1    
Tháo, lắp cơ cấu (4t)
  
2
3
4
Phòng P.I.10LT
Chiều1   
V12 HK1 (3t)
   
2
3
Phòng P.I.11-TBĐ
Sáng1    
ĐKKN (3t)
  
2
3
Chiều1    
ĐKKN - Nhóm 2 (4t)
  
2
3
4
Tối1  
TBĐ (4t)
 
TBĐ (4t)
  
2
3
4
Phòng P.I.12-VĐK
Sáng1
V12 HK1 (4t)
  
T12 HK1 (4t)
   
2
3
4
Phòng P.I.20LT
Sáng1 
KTDN3 (4t)
T12 HK1 (2t)
 
T12 HK1 (4t)
  
2
3 
4 
Chiều1
KTDN3 (4t)
  
H12 HK1 (3t)
   
2
3
4
V12 HK1 (2t)
5 
Tối1  
KTDN1 (4t)
KTDN1 (4t)
KTDN1 (4t)
KTDN1 (4t)
 
2
3
4
Phòng P.I.8-Bảo trì
Sáng1
ĐTCN (4t)
      
2
3
4
Chiều1
ĐTCN (4t)
      
2
3
4
Phòng P.I.9-Bàn Bar
Sáng1   
NV.Bàn 2 (4t)
   
2
3
4
Phòng P.II.12-Máy điện
Sáng1  
MĐ - Nhóm 2 (4t)
MĐ - Nhóm 2 (4t)
   
2
3
4
Chiều1
MĐ - Nhóm 2 (4t)
      
2
3
4
Phòng P.II.15-ThBĐ
Sáng1 
MĐ (4t) T.Phong - P.II.12 (Nhóm 2) ; KCĐ - Nhóm 1 (4t)
     
2
3
4
Phòng P.II.19LT
Sáng1 
SI12 HK1 (3t)
T12 HK1 (4t)
    
2
3
4 
Chiều1   
Đ12 HK1 (3t)
   
2
3
4
T12 HK1 (2t)
5
Phòng P.II.20LT
Sáng1
T12 HK1 (4t)
      
2
3
4
Chiều1       
2 
3 
4
L12 HK1 (2t)
5
Phòng P.II.9LT
Chiều1 
NNCB (3t)
   
V10 HK2 (2t)
 
2 
3  
4 
Đ10 HK2 (2t)
 
5  
Phòng P.III.12-Điện tử
Sáng1   
KTS - NHóm 2 (4t)
   
2
3
4
Chiều1 
KTS (4t)
     
2
3
4
Phòng P.III.14LT
Chiều1 
T10 HK2 (3t)
     
2
3
4
V10 HK2 (2t)
5
Phòng P.III.16LT
Sáng1
NNCB (4t)
  
SU10 HK2 (3t)
 
TCCTVT (4t)
 
2
3
4 
Phòng P.III.17LT
Sáng1
T12 HK1 (4t)
 
L12 HK1 (2t)
    
2
3 
4 
Chiều1     
Đ12 HK1 (3t)
 
2
3
Phòng P.III.18LT
Sáng1 
T10 HK2 (3t)
     
2
3
Chiều1       
2 
3
V10 HK2 (3t)
4
5
Phòng P.III.7-P.máy
Sáng1
PCMT (4t)
(Nhóm 1)
PCMT - Nhóm 2 (4t)
     
2
3
4
Phòng P.III.9LT
Sáng1    
NNCB (3t)
L10 HK2 (3t)
 
2
3
4
V10 HK2 (2t)
 
5 
Chiều1   
Đ10 HK2 (3t)
T10 HK2 (3t)
  
2
3
4
H10 HK1 (2t)
 
5 
Phòng P.IV.13LT
Chiều1 
H10 HK2 (4t)
V10 HK2 (3t)
    
2
3
4 
Phòng P.IV.15LT
Sáng1 
H10 HK2 (4t)
     
2
3
4
Chiều1
V10 HK2 (3t)
      
2
3
Phòng P.X.Phay-CS2
Sáng1    
Phay BR, TR (4t)
  
2
3
4
Chiều1    
Phay BR, TR (4t)
  
2
3
4
Phòng P.X.Tiện-CS2
Sáng1  
Tiện trụ (4t)
Tiện trụ (4t)
   
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang