TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:7.676.670
Hôm qua:649
Hôm nay:490

Thông báo tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh virus Corona
09:38 | 03/02/2020

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG TRUNG CẤP                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           KINH TẾ - KỸ THUẬT SỐ 2                                     

                   Số: 10/TB-TC2                                                        Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2020                   

                                                          THÔNG BÁO

                    “Về việc cho học sinh nghỉ học tạm thời phòng chống dịch bệnh

                        viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra”

 

Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

về thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona

gây ra như sau:

  1. Thời gian nghỉ và nhập học lại:
  1. Đối với giáo viên, học sinh:
  • Nghỉ học: từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020
  • Giảng dạy và đi học lại: ngày 10/02/2020 (Thứ Hai).
  1. Đối với cán bộ, nhân viên:
  • Đi làm bình thường ngày 03/02/2020 (Thứ Hai).
  1. Trách nhiệm các phòng, khoa, trung tâm:
  • Các phòng, khoa và trung tâm có trách nhiệm thông báo đến toàn thể giáo viên, nhân viên,

học sinh thuộc đơn vị mình quản lý về thời gian nghỉ nêu trên.

  • Các khoa sắp xếp và thực hiện kế hoạch giảng dạy cho đúng tiến độ.
  • Tất cả khoa phải thực hiện tổng vệ sinh phòng, xưởng và các khu vực liên quan.

Đề nghị các phòng, khoa, trung tâm căn cứ thông báo thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;                                                                                                      (Đã ký)

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- GV chủ nhiệm các lớp;                                                                          Nguyễn Thanh Phong

- Lưu VT, ĐT;

                                                                                                                                   

           

Các bản tin trước:
  Thông báo học nghề phổ thông năm học 2019-2020 (09:08 | 03/02/2020)
  Kết quả thi học kỳ I Năm học 2019 - 2020 Khóa 17 (08:24 | 10/01/2020)
  Kết quả thi học kỳ 2 Khoá 17TH (09:24 | 12/07/2019)
  Kết quả thi học kỳ 2 Khoá 18TH (08:49 | 11/07/2019)
Các bản tin tiếp theo:
  THÔNG BÁO “Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” (09:13 | 22/02/2021)
  Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022 (15:21 | 26/04/2021)
  Đăng ký tuyển sinh Trung cấp năm học 2021 - 2022 (Online) (15:49 | 05/08/2021)
  Danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021 - 2022 (Đợt 1 _ Tháng 07/2021) (10:34 | 18/08/2021)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang