TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:47.455
Hôm qua:407
Hôm nay:118

Tuyển sinh năm học 2018 - 2019
08:06 | 14/05/2018

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SỐ 2

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRUNG CẤP NGHỀ

Năm học: 2018 - 2019

XÉT TUYỂN ĐẦU VÀO

u NGAØNH NGHEÀ ÑAØO TAÏO:

             1. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

             2. CƠ ĐIỆN TỬ

             3. CẮT GỌT KIM LOẠI

             4. NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ

             5. LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

          6. NGHIEÄP VUÏ NHAØ HAØNG

             7. KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

             8. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

             9. DỊCH VỤ PHÁP LÝ

            10. VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

u THÔØI GIAN - ÑOÁI TÖÔÏNG ÑAØO TAÏO:

* Thời gian đào tạo: 2 năm

* Đối tượng Tuyển sinh:

+ Hoïc sinh ñaõ toát nghieäp THPT hoặc đã học xong chương trình THPT

+ Học sinh ñaõ tốt nghiệp THCS (Học thêm 1 năm văn hóa THPT)

@ Vaên baèng Toát nghieäp : + BAÈNG TRUNG CAÁP NGHEÀ HEÄ CHÍNH QUY.

+ BAÈNG CAÁP III (ñoái vôùi heä hoïc sinh 3 naêm)

* Ñöôïc giôùi thieäu vieäc laøm ngay sau khi Toát nghieäp.

* Được học liên thông lên Trường Cao đẳng, Đại học.

* Được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành.

* Đặc biệt ưu tiên cho Bộ đội xuất ngũ.

u THÔØI GIAN GHI DANH VAØ NHAÄN HOÀ SÔ : Töø ngaøy ra Thoâng baùo: 16/4/2018

+ Hoà sô hoïc ngheà phaùt mieãn phí . Nộp Hồ sơ trong giờ Hành chính từ Thứ 2 đến thứ 7.

+ Lệ phí xét tuyển: 20.000đ/hồ sơ.

Xét tuyển tháng 8; nhập học: 05/9/2018

Mọi chi tiết xin liên hệ: Soá 99/5 - Ñöôøng Phaïm Vaên Thuaän, P.Tam Hieäp, TP.Bieân Hoøa- Tnh Đồng Nai (Gaàn Chôï Taân Mai)

': 0976.286017 (Thầy Liệt); 0944.230778 (Thầy Phong); VP: 02513.912530 - 0251.2223602 P.Đào Tạo

WEBSITE: ktkts2.edu.vn

Các bản tin trước:
  Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 2 (năm học 2014 - 2015) (15:28 | 06/12/2014)
  Thông báo về việc mở lớp học lại và cải thiện học phần Giáo dục thể chất (13:45 | 03/04/2012)
  Thông báo nghỉ học tạm thời trong ngày 25/10/2014 (12:53 | 20/03/2012)
  Thông báo số 1 của Ban tổ chức Hội trại (12:20 | 20/03/2012)
Các bản tin tiếp theo:
  Học và thi lái xe 2 bánh hạng A1 (08:26 | 14/05/2018)
  Chiêu sinh các lớp ngắn hạn (08:47 | 14/05/2018)
  Nestle Việt Nam "Cùng Nhau Vun Đắp Ước Mơ" (15:25 | 16/11/2018)
  Thông báo ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (08:29 | 18/03/2019)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
EduManUni
Biểu mẫu
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang