TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:8.030.130
Hôm qua:471
Hôm nay:181

Danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021 - 2022 (Đợt 1 _ Tháng 07/2021)
10:34 | 18/08/2021
Stt MSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Hộ khẩu Điện thoại
LỚP CGKL21TH (Nghề Cắt gọt kim loại)
1   Nguyễn Hà Việt Anh 27/05/2005 Đồng Nai 0 Ninh Thuận 0949.493848
2   Nguyễn Thái Dương 16/04/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0367.009929
3   Hướng Thanh Hiếu 07/02/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0355.443970
4   Đặng Quốc Huy 29/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0778.780073
5   Đỗ Anh Kiệt Kiệt 31/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0865.438172
6   Lê Chí Kiệt 13/04/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0919.927083
7   Cao Nhật Hoàng Luân 06/02/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0373.847144
8   Hà Ngọc Nam 27/07/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0906.103973
9   Vương Hoàng Hồng Phong 01/11/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0795.560059
10   Nguyễn Hoàng Phúc 24/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0906.306205
11   Huỳnh Nguyễn Thanh Phương 28/01/2006 Đồng Nai 0 Trà Vinh 0392.845935
12   Bùi Nguyên Sơn 05/07/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0344.520234
13   Trần Hữu Thành 08/10/2006 Đồng Nai 0 Vĩnh Long 0792.640378
LỚP CBMA21TH (Nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn)
1   Bùi Quốc Thái An 25/11/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 096830223
2   Nguyễn Thúy An 26/12/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0793802541
3   Nguyễn Trần Lan Anh 17/07/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0937.578587
4   Đào Tiến Dũng 08/07/2004 Đồng nai 0 Đồng Nai 0399.081704
5   Phạm Thị Mỹ Hạnh 24/04/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0909441615
6   Phạm Gia Hân 22/05/2005 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0778.063179
7   Nguyễn Huỳnh Gia Hiếu 30/01/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0798.140287
8   Nguyễn Tuấn Hiếu 16/03/2004 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0392.269109
9   Nguyễn Đức Nhật Hoàng 29/09/2006 Kiên Giang 0 Đồng nai 0946.137205
10   Nguyễn Huy Hoàng 23/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0979247124
11   Nguyễn Nhật Khang 16/12/2006 Tiền Giang 0 Đồng Nai 0767899515
12   Trần Đăng Khoa 26/08/2006 TPHCM 0 Đồng Nai 0774670080
13   Trần Đức Mạnh 16/04/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0914.683625
14   Phạm Nguyễn Thanh Phong 28/04/2006 Đồng nai 0 Đồng Nai 0786.118148
15   Trần NGọc Kỳ Phương 30/08/2006 BRVT 1 Đồng Nai 0908.472695
16   Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/11/2005 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0783.260965
17   Đoàn Thụy Phương Thanh 26/08/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0912684446
18   Nguyễn Đinh Thị Ngọc Thủy 30/07/2006 Đồng nai 1 Đồng Nai 0785.900748
19   Trần Anh Thư 24/02/2005 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0338222605
20   Phan THủy Tiên 24/02/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0933.303190
21   Vũ Thị Thùy Trang 21/11/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0983239874
22   Phạm Nguyễn Uyên Trinh 24/08/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0765882141
23   Huỳnh Ngọc Phương Trúc 15/03/2004 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0965160548
24   Nguyễn Thanh Tùng 15/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0909.619156
25   Lê Trần Thảo Uyên 14/12/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0937137124
LỚP CDT21TH (Nghề Cơ điện tử)
1   Phạm Nguyễn Duy Anh 30/08/2006 HCM 0 Đồng Nai 0937.116721
2   Bùi Văn Cảnh 04/08/2006   0 Long An 0964.032797
3   Trần Đình Trung Dũng 03/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0949.313808
4   Mai Văn Đại 29/01/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0367.106609
5   Trần Nguyễn Xuân Đình 19/12/2006 HCM 0 Đồng Nai 0386.654266
6   Nguyễn Đinh Công Định 30/07/2006 Đồng nai 0 Đồng nai 0785.900748
7   Ninh Phước Đức 12/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0835.930546
8   Nguyễn Trương Nhật Hoàng 05/06/2003 HCM 0 Bến Tre 0587.586170
9   Nguyễn Trần Quốc Huy 31/08/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0982.982463
10   Trương Gia Huy 31/05/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0778.899674
11   Hồ Duy Khấn 26/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0332.158555
12   Lê Đăng KHoa 21/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0832.856706
13   Lâm Gia Kiệt 07/05/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0943.042191
14   Trần Phúc Hải Long 19/11/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0378.037315
15   Dương Trường Lộc 14/09/2006 Đồng nai 0 Đồng nai 0937.360646
16   NGô Hồng Minh 26/08/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0814.845806
17   Phạm Quang Nghị 29/06/2006 HCM 0 HCM 0394.120785
18   Lê Nguyễn Hoàng Nhân 17/12/2006 Đồng nai 0 Đồng Nai 0855.989722
19   Trần Hữu Nhân 13/07/2006 Cần Thơ 0 Cần Thơ 0787.933488
20   Võ Trọng Nhân 21/05/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0376.187116
21   Dương Hoàng Phúc 27/06/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0878.087247
22   Nguyễn Bùi Thanh Phúc 24/12/2006 Vĩnh Phúc 0 Đồng Nai 0912.171218
23   Ninh Quang Quyết 31/05/2004 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0835.930546
24   Nguyễn Anh Tài 06/04/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0986.256422
25   Nguyễn Xuân Tài 27/07/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0888.435371
26   Thái Lê Công Tài 29/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng nai 0373.969935
27   Lê Thanh Tâm 05/05/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0946.807838
28   Phạm Minh Thành 12/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0338.558768
29   Vũ Minh Tùng 22/06/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0984.321139
30   Trần Quốc Việt 09/11/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0394.256381
31   Đào Công Vinh 29/06/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0988.110539
LỚP DCN21TH (Nghề Điện công nghiệp)
1   Nguyễn Trần An 24/06/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0339.649594
2   Phạm Văn An 12/12/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0328.747012
3   Lê Ngô Tuấn Anh 25/05/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0908.499478
4   Nguyễn Tú Anh 23/05/2006 Thanh Hóa 0 Đồng Nai 0266.928159
5   Trần Hoàng Anh 21/07/2006 HCM 0 Đồng Nai 0799.538952
6   Phạm Quốc Bảo 15/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng nai 0933.096058
7   Nguyễn Tiến Bi 22/04/2006 Hà Tĩnh 0 Đồng Nai 0366.215476
8   Đào Thanh Bình 01/12/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0898.654447
9   Nguyễn Bảo Trường Du 12/05/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0773.864064
10   Mai Huỳnh Khánh Duy 06/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0974.562752
11   Trần Đức Duy 20/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0373.174963
12   Phạm Hùng Dũng 30/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0379.300832
13   Phạm Minh Đức 01/06/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0973.290292
14   Bùi Thế Hòa 05/09/2006 Thanh Hóa 0 Đồng Nai 0582.480396
15   NGuyễn Hùng Đức Huy 26/07/2006 Đồng Nai 0 Cần Thơ 0925.766338
16   Nguyễn Minh Huy 25/11/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0368.583943
17   Phan Xuân Huy 05/04/2006 Đồng nai 0 Đồng nai 0972.095523
18   Trương Đình Huy 05/04/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0389.072523
19   Vũ Đức Huy 06/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng nai 0918.384213
20   Vũ Minh Trí Huy 09/10/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0933.070835
21   Nguyễn Mạnh Khang 17/08/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0971.147931
22   Nguyễn Duy Khánh 22/10/2005 Ninh Bình 0 Ninh Bình 0986.635138
23   Bùi Đăng Khoa 23/09/2006 Thanh Hóa 0 Đồng Nai' 0356.338955
24   Nguyễn Đình Lân 07/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0764.000341
25   Đinh Văn Luật 11/05/2005 Đắk Lắk 0 Đắk Lắk 0372.524033
26   Đoàn Đỗ Ngọc Minh 12/05/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0971.917675
27   Hoàng Ngãi Nam 17/10/2006 Quảng Ngãi 0 Quảng Ngãi 0935.865830
28   Nguyễn Phương Nam 05/08/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0915.793154
29   Đậu Đức Nhật 26/07/2006 Nghệ An 0 Đồng Nai 0906.487385
30   Trịnh Hoàng Nhật 14/11/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0339.173553
31   Lê Tấn Phát 27/02/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0865.706732
32   Nguyễn Tiến Phát 23/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0986.322.474
33   Bùi Thanh Phong 05/09/2006 HCM 0 Đồng Nai 0938.298103
34   Nguyễn Trọng Minh Phong 05/08/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0359.347538
35   Trần Văn PHong 05/08/2006 HCM 0 Hải Phòng 0904.309444
36   Lê Văn Phú 20/12/2006 Thanh Hóa 0 Đồng Nai 0975.537948
37   Vũ Minh Phước 04/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0834.448337
38   Trần Đại Quang 13/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0974.391984
39   Nguyễn Minh Quân 23/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0765.752942
40   Châu Ngọc Sơn 16/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0786.799130
41   Đinh Võ Anh Tài 20/11/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0359.636979
42   Tài 25/12/2006 Bình Thuận 0 Đồng Nai 0948.517257
43   Võ Thành Tài 10/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0399.084834
44   Trần Văn Tâm 02/01/2006 Krông Ana 0 Đăklăk 0943.526789
45   Trịnh Hoàng Minh Tâm 11/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0984.288954
46   Trần Đức Thắng 02/11/2006 Ninh Bình 0 Đồng Nai 0911.981623
47   Phan Minh Thiện 06/11/2006 Bình Thuận 0 Đồng Nai 0797.532719
48   Đỗ Phan Minh Toàn 25/01/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0342.616239
49   Đinh Bá Trung 20/04/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0395.737158
50   Đinh Công Tuấn 04/05/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0973.237911
51   Nguyễn Quang Vinh 22/02/2006 Bến Tre 0 Đồng Nai 0336.929828
52   Mai Đức Vượng 11/12/2006 Thanh Hóa 0 Đồng Nai 0984.075489
LỚP KTDN21TH (Nghề Kế toán doanh nghiệp)
1   Đinh Ngọc Hoài An 07/03/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0902077079
2   Hồ Đoàn Phương Anh 11/12/2006 Thanh Hóa 1 Thanh Hóa 0363545782
3   Nguyễn Ngọc Phương Anh 14/05/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0965009544
4   Châu Mỹ Duyên 25/10/2006 TPHCM 1 Đồng Nai 0932079035
5   Nguyễn Thị Hoàng Dương 07/07/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0984317401
6   Trần Gia Hân 29/04/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0779074946
7   Lý Thục Hiền 22/06/2006 Đồng Nai 1 Đống Nai 0933241598
8   Mai Yến Linh 15/07/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0797854010
9   Vòng Mỹ Linh 31/08/2006 HCM 1 Đồng nai 0942.335855
10   Ngô Thị Bạch Kim Ngân 07/10/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0976.830030
11   Đỗ Trần Yến Nhi 19/02/2006 Đồng Nai 1 Đồnfg Nai 0979.928136
12   Huỳnh Yến Nhi 10/10/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0328816570
13   Bùi Thị Hồng Như 24/10/2006 Đồng Nai 1 Hòa Bình 0365437770
14   Hồ Quỳnh Như 03/06/2006 Đồng nai 1 Đồng Nai 0394206758
15   Lý Minh Quang 04/04/2006 Bình Dương 0 Bình Dương 0784.329139
16   Phạm Nhã Thụy Quyên 25/10/2004 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0369752912
17   Hoàng Nguyễn Cam Thơ 01/07/2005 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0966020772
18   Trịnh Anh Thư 21/10/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0943931499
19   Nguyễn NGọc Đoan Trang 29/03/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0376.920224
20   Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 06/03/2006 Đồng Nai 1 Hà Tĩnh 0921717172
21   Nguyễn Hải Triều 23/03/2006 HCM 1 Đồng Nai 0988.415649
22   Huỳnh Tường Vy 25/06/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0797.449715
LỚP KTML21TH (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí)
1   Hoàng Hải Anh 05/03/2004 HCM 0 Đồng Nai 0987.982329
2   Hoàng Thế Anh 05/03/2004 HCM 0 Đồng Nai 0987.982329
3   Trịnh Quốc Anh 13/07/2006 Thanh Hóa 0 Đồng Nai 0912652642
4   Mai Nguyễn Quốc Cường 18/02/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0967507870
5   Nguyễn Thành Đạt 17/08/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0976948386
6   Nguyễn Tiến Đạt 02/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0328.806703
7   Nguyễn Ngọc Đăng 27/02/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0902425427
8   Trần Hải Đăng 28/06/2006 Đồng Nai 0 ĐồngNai 0986.327097
9   Nguyễn Bảo Phúc Hiếu 23/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng nai 0984.513199
10   Trương Đức Thiên Hoàng 06/02/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0901640237
11   Nguyễn Quang Hòa 14/10/2006 Nam Định 0 Nam Định 0329.921836
12   Nguyễn Nhật Huy 27/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0827872478
13   Nguyễn Trịnh Duy Hưng 18/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0979131499
14   Khưu Công Khoa 23/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0949.864839
15   Nguyễn Lê Đăng Khoa 29/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0985.792749
16   Vũ Ngọc Tân KHoa 24/07/2006 Đồng Nai 0 ĐồngNai 0964.531372
17   Nguyễn Vũ Anh Kỳ 20/07/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0349.734957
18   Lê Văn Lộc 09/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0372.162371
19   Nguyễn Văn Phúc 01/07/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0967.029024
20   Nguyễn Truờng Sơn 16/01/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0918146467
21   Võ Minh Tài 27/04/2005 Đồng Nai 0 HCM 0961.629281
22   Phạm Duy Thái 26/08/2005 Ninh Bình 0 Đồng Nai 0966.096100
23   Phạm Gia Thịnh 24/11/2005 Đồng nai 0 Đồng Nai 0778.607948
24   Phạm Thanh Toàn 24/05/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0396459803
25   Lý Quốc Trung 03/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0365708685
26   Phan Thái Tuấn 03/06/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0365.201069
27   Phạm Anh Tuấn 01/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0973736608
LỚP LTMT21TH (Nghề Lập trình máy tính)
1   Nguyễn Thiên Ân 15/11/2006 Đống Nai 0 Đồng Nai 0918.806317
2   Đoàn Gia Bảo 07/01/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0909.200047
3   Đỗ Gia Bảo 19/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0944.367301
4   Vũ Hoài Bảo 12/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0868.781085
5   Nguyễn Xuân Chiến 10/01/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0389.874726
6   Trần Ngọc Khánh Duy 05/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0835843559
7   Cao Duy Đạt 28/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0383.609327
8   Mai Quốc Đạt 25/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0924.021688
9   Dương Hoàng Đức 15/11/2006 Đồng nai 0 Đồng nai 0389.694787
10   VÕ Hải Hậu 26/05/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0909.890990
11   Nguyễn Văn Hiếu 16/05/2006 Đồng Nai 0 Đồng nai 0969.347081
12   Đỗ Thị Hồng 04/06/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0388.720428
13   Phạm Trọng Hùng 24/06/2006 Đồng Nai 0 Đồng nai 0985.255246
14   Lê Gia Huy 30/05/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0377658307
15   Nguyễn Thanh Huy 29/06/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0708652190
16   Trần Quốc Huy 20/08/2006 HCM 0 Đồng nai 0332.319780
17   Nguyễn Đăng Khoa 17/11/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0918.421322
18   Bùi Tuấn Kiệt 01/12/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0853.972998
19   Nguyễn Anh Tuyết 08/08/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0888.643108
20   Bùi Hùng Linh 18/07/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0824922271
21   Nguyễn Nhã Quang Nguyên 04/07/2004 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0917.867709
22   Nguyễn Thị Kim Nguyên 05/12/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0886.444392
23   Nguyễn Lê Gia Nguyễn 21/08/2006 HCM 0 Đồng nai 0918.926262
24   Bùi Thành Nhân 22/06/2005 HCM 0 Đồng Nai 0363.433477
25   Đinh Minh Nhật 27/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0905.569744
26   Mai Quỳnh Như 11/09/2006 HCM 1 Đồng Nai 0919158432
27   Mai Trúc Như 11/09/2006 HCM 1 Đồng Nai 0919158432
28   Nguyễn Khắc Phúc 05/06/2003 Đồng nai 0 Đồng Nai 0908073077
29   Huỳnh Long Nhựt Quang 08/06/2006 Đồng Nai 0 Đồng nai 0833.079079
30   Nguyễn Trần Mỹ Quyên 28/08/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0919.554940
31   Nguyễn Đức Thành 15/05/2006 Đồng nai 0 Đồng Nai 0398.644507
32   Nguyễn Thị Quỳnh Thi 29/08/2006 HCM 1 Lâm Đồng 0965.241548
33   Trần Đức Thịnh 11/11/2006 Đồng nai 0 Đồng Nai 0796.859545
34   Nguyễn NGọc Minh Triết 15/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 903.671071
35   Nguyễn Hà Đức Trọng 21/09/2006 Quảng Ninh 0 Đồng Nai 0919900335
36   Huỳnh Minh Trung 25/08/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0337759374
37   Nguyễn Quang Trường 02/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0374.740941
38   Lê Văn Đức 05/12/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0944.158971
39   Phan Minh 21/01/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0949887275
40   Ngô Ánh Tuyết 10/12/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0379.333314
41   Nguyễn Trần Tố Uyên 14/10/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0919.457090
42   Nguyễn Thị Bảo Xuyến 01/05/2006 Tiền Giang 1 Tiền Giang 0396572029
LỚP NVNH21TH (Nghề Nghiệp vụ nhà hàng)
1   Nguyễn Hoàng Vĩnh An 02/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0366.467817
2   Bùi Thị Kim Anh 15/08/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0388087452
3   Nguyễn Thế Hải 05/08/2003 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0397654232
4   Trịnh Gia Hân 29/09/2006 HCM 1 Đồng Nai 0909417008
5   Nguyễn Phạm Thúy Hiền 24/01/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0901620073
6   Nguyễn Thị Thu Hiền 12/04/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0989658580
7   Đỗ Gia Huy 02/12/2005 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0918886481
8   Nguyễn Minh Huy 05/11/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0933.794923
9   Nguyễn Văn Khiêm 23/08/2005 Đồng Nai 0 Sóc Trăng 0329.922877
10   Nguyễn Minh Khôi 01/01/2006 Đồng nai 0 Đồng Nai 0337.711879
11   Võ Phước Ngọc Linh 13/09/2006 Đồng Nai 1 Trà Vinh 0919.916807
12   Nguyễn Minh Ngọc 16/09/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0356323469
13   Nguyễn HUỳnh Như 26/01/2006 HCM 1 Đồng Nai 0382.769642
14   Nguyễn Nhật Quỳnh 29/05/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0397.654732
15   Lưu Thị Thu Thảo 09/11/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0982.586830
16   Nguyễn Thanh Thảo 20/12/2005 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0946313769
17   Trần Thị Đoan Trang 01/01/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0763.155594
18   Nguyễn Thị Bích Trâm 01/09/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0769963347
19   Trần Bích Trâm 07/06/2006 Bạc Liêu 1 Bạc Liêu 0839276661
20   Bùi Đỗ Quỳnh Trúc 15/10/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0362915609
21   Nguyễn Thị Thanh Tuyền 25/08/2006   0    
22   Lê Thị Ngọc Yến 06/12/2006 Cà mau 1 Cà mau 0944.040987
LỚP NSCM21TH (Nghề Nguội sửa chữa máy công cụ)
1   Trần Gia Bảo 29/06/2006 Quảng Bình 0 Đak Lak 0546009650
2   Nguyễn Như Cao 05/06/2006 Nghệ An 0 Nghệ An 0379.441370
3   Nguyễn Ngọc Duy 09/03/2006 TPHCM 0 Đồng Nai 0918422123
4   Huỳnh Quốc Văn Đạt 25/11/2003 Bình Dương 0 Đồng Nai 0938681597
5   Nguyễn Hoàng Thanh Hải 31/08/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0906947194
6   Đặng Minh Hiếu 24/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0395.568205
7   Đoàn Cảnh Trung Hiếu 10/12/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0945440233
8   Nguyễn Gia Huy 31/01/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0902.255542
9   Ngô Tuấn Kiệt 08/04/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0918.494612
10   Lê Dương TRọng Nhân 03/10/2005 An Giang 0 An Giang 0363.856254
11   Nguyễn Hoài Phong 23/05/2006 Đồng Nai 0 ĐồngNai 0703.317750
12   Lê Anh Quân 13/10/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0901.663506
13   Phạm anh Quân 13/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0812225404
14   Nguyễn Quang Sơn 23/08/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0988866687
15   Nguyễn Đình Thái 25/07/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0357620732
16   Phạm Quang Thái 07/09/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0919879768
17   Đinh Ngọc Trung 17/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0785.446573
18   Hoàng Phú Vinh 23/03/2006 Đồng Nai 0 Đồng Nai 0908029484
LỚP VTHC21TH (Nghề Văn thư hành chính & Pháp luật)
1   Phan Nguyễn Quỳnh Anh 17/05/2005 Đồng nai 1 Đồng Nai 0938.755906
2   Trương Ngọc Ánh 06/04/2005 Lâm Đồng 1 Đồng Nai 0372.108770
3   Hoàng Tâm Như 06/08/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0798.068115
4   Trần Ngọc So Ny 25/06/2006 Ninh Thuận 1 Ninh Thuận 0832.404661
5   Nguyễn Thị Xuân Thư 16/04/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0384.724087
6   Nguyễn Thị Thu Tiên 12/04/2004 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0965761204
7   Vũ Huyền Trang 21/12/2005 Phú Thọ 1 Đồng Nai 0945.928556
8   Nguyễn Phạm Kiều Trinh 02/10/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0986.994144
9   Nguyễn Thị Kiều Trinh 03/08/2006 Hưng Yên 1 Hưng Yên 0967.076411
10   Nguyễn Trung Trinh 07/06/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0907.966719
11   Nguyễn Trần Thảo Vy 16/12/2006 Đồng Nai 1 Đồng Nai 0365589139

Tổng số: 263 học sinh.

 

Các bản tin trước:
  Đăng ký tuyển sinh Trung cấp năm học 2021 - 2022 (Online) (15:49 | 05/08/2021)
  Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022 (15:21 | 26/04/2021)
  THÔNG BÁO “Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” (09:13 | 22/02/2021)
  Thông báo tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh virus Corona (09:38 | 03/02/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  Danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021 - 2022 (Đợt 2 _ Tháng 08/2021) (14:24 | 01/09/2021)
  Thông báo nhập học đối với học sinh các khóa (15:11 | 01/09/2021)
  Danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021 - 2022 (Đợt 3 _ Đến 07/09/2021) (09:05 | 10/09/2021)
  Thông báo “Về việc làm thẻ ATM gắn chip cho học sinh” (13:46 | 02/12/2021)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang