TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:900.010
Hôm qua:1.235
Hôm nay:1.313

Thông báo học nghề phổ thông năm học 2019-2020
09:08 | 03/02/2020

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT SỐ 2                   Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                          Số: 05/TB-TC2                                                   Đồng Nai, ngày 10 tháng 01 năm 2020                   


                                                                        THÔNG BÁO

                                           (V/v Tổ chức học nghề phổ thông năm học 2019-2020)     

 

- Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-TC2 ngày 10/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp

Kinh tế - Kỹ thuật số 2;

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 thông báo đăng ký học nghề phổ thông

năm học 2019-2020, gồm các ngành:

· Tin học văn phòng

· Điện dân dụng

1.  Đối tượng học:               

 - Học sinh đang theo học khóa 18TH

2. Chương trình học:         

- Chương trình đào tạo 105 tiết

- Nội dung giảng dạy theo chương trình giáo dục nghề phổ thông lớp 11 do Bộ Giáo dục & Đào tạo

ban hành.       

3. Số lượng mở lớp:            

- 40 học sinh/1 lớp

4. Học phí, vật tư và lệ phí thi: 500.000đ/ học sinh

- Phòng Quản lý học sinh và giáo viên chủ nhiệm thông báo đến học sinh, đăng ký và nộp học phí

về phòng Tài vụ.

5. Thời gian đăng ký:        

Từ ngày ra thông báo đến hết 28/02/2020.         

6. Thời gian học và thi:

THỜI GIAN HỌC

Học các ngày thứ bảy bắt đầu từ 07/3/2020 (Thời khóa biểu cụ thể phòng Đào tạo sẽ thông báo sau)

THỜI GIAN THI

- Thi kết thúc khóa học:  Dự kiến tháng 5/2020 (Hội đồng thi do Trường Trung cấp Kinh tế -

Kỹ thuật số 2 tổ chức)

- Thi cấp giấy chứng nhận: Dự kiến ngày 14/8/2020 (Hội đồng thi do Sở Giáo dục & Đào tạo

Đồng Nai tổ chức)

7. Quyền lợi của học sinh khi tham gia học nghề phổ thông:

            - Học sinh có kết quả đạt được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp,

sẽ được cộng điểm khuyến khích vào điểm xét tốt nghiệp THPT theo qui chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia

của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Trên đây là thông báo học nghề phổ thông năm học 2019-2020. Đề nghị các phòng/ khoa được phân công

nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi khó khăn vướng mắc liên hệ phòng Đào tạo giải quyết.

 

Nơi nhận:

  • Ban giám hiệu; (Chỉ đạo)
  • Các phòng/ khoa; (thực hiện)
  • Lưu VT, ĐT.

               HIỆU TRƯỞNG

                      (Đã ký)

          Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Các bản tin trước:
  Kết quả thi học kỳ I Năm học 2019 - 2020 Khóa 17 (08:24 | 10/01/2020)
  Kết quả thi học kỳ 2 Khoá 17TH (09:24 | 12/07/2019)
  Kết quả thi học kỳ 2 Khoá 18TH (08:49 | 11/07/2019)
  Thông báo thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (16:05 | 11/06/2019)
Các bản tin tiếp theo:
  Thông báo tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh virus Corona (09:38 | 03/02/2020)
  THÔNG BÁO “Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” (09:13 | 22/02/2021)
  Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022 (15:21 | 26/04/2021)
  Đăng ký tuyển sinh Trung cấp năm học 2021 - 2022 (Online) (15:49 | 05/08/2021)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
EduManUni
Biểu mẫu
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang