TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:229.933
Hôm qua:450
Hôm nay:499

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2019:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CBMA19TH

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CĐT19TH

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp ĐCN19BT

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp ĐCN19TH1
Lớp ĐCN19TH2

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CGKL19TH

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp NSCM19TH

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp KTDN19TH

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp LTMT19TH1
Lớp LTMT19TH2

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp KTML19TH

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp NVNH19TH

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp VTHC19TH

* KHÓA 2018:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CBMA18TH

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CĐT18TH

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp ĐCN18TH

CƠ ĐIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CĐT18BT

VĂN HÓA K18
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp Văn hóa K19 (Lớp 11)

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CKCG18TH

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CKSC18TH

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp KTDN18BT

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp KTDN18TH

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp LTMT18TH

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp NVNH18TH

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp VTHC18TH

* KHÓA 2017:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CBMA17TH

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CĐT17TH

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp ĐCN17TH

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CKCG17TH

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp SC17TH

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp KTDN17TH

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp LTMT17TH

CHẾ BIẾN MÓN ĂN
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp CBMA17

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/01/2020
Thứ 3
28/01/2020
Thứ 4
29/01/2020
Thứ 5
30/01/2020
Thứ 6
31/01/2020
Lớp NH17TH

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang