TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:186.595
Hôm qua:749
Hôm nay:878

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2019:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CBMA19TH
Sáng1
V10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
CT (4t)
SLDD (4t)
TCLĐ&CSVC (4t)
TP&ANTP (4t)
2
3
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4
Chiều1
V10 HK1 (2t)
   
TCLĐ&CSVC (4t)
SLDD (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CĐT19TH
Sáng1 
SU10 HK1 (2t)
Vẽ KTĐ (4t)
SU10 HK1 (4t)
CT (4t)
ĐKT (4t)
2
3
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1 
L10 HK1 (2t)
ĐLĐ (4t)
 
ĐKT (4t)
V10 HK1 (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
4
5
SHCN (1t)
   

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp ĐCN19BT
Tối1
Vẽ Điện (4t)
A.vănCB (4t)
Đo lường Đ_ĐT (4t)
A.vănCB (4t)
Đo lường Đ_ĐT (4t)
Vẽ Điện (4t)
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp ĐCN19TH1
Sáng1
T10 HK1 (4t)
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (4t)
NNCB (4t)
 
NNCB (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
4
Chiều1 
CT (2t)
Vẽ Điện (4t)
   
2
3
V10 HK1 (2t)
4
Lớp ĐCN19TH2
Sáng1 
H10 HK1 (2t)
  
VL Điện (4t)
 
2
3
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
L10 HK1 (4t)
V10 HK1 (2t)
    
2
3
CT (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CGKL19TH
Sáng1
SU10 HK1 (4t)
T10 HK1 (2t)
 
Cơ KT (4t)
VLCK (4t)
 
2
3
SU10 HK1 (2t)
4
Chiều1
V10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
 
Cơ KT (4t)
VLCK (4t)
 
2
3
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp NSCM19TH
Sáng1
SU10 HK1 (4t)
T10 HK1 (2t)
Cơ KT (4t)
Vẽ KT (4t)
  
2
3
SU10 HK1 (2t)
4
Chiều1
V10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
Cơ KT (2t)
Vẽ KT (4t)
  
2
3
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
 
4 

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp KTDN19TH
Sáng1 
NNCB (2t)
NNCB (4t)
PL (4t)
L10 HK1 (4t)
 
2
3
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1  
T10 HK1 (4t)
H10 HK1 (4t)
  
2
3
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp LTMT19TH1
Sáng1
CT (2t)
 
THVP (4t)
 
THVP (4t)
THVP - Nhóm 3 (4t)
2
3
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
L10 HK1 (2t)
 
THVP - Nhóm 2 (4t)
THVP - Nhóm 3 (4t)
THVP - Nhóm 2 (4t)
H10 HK1 (2t)
2
3
H10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
4
Lớp LTMT19TH2
Sáng1
T10 HK1 (2t)
 
LTCB - Nhóm 2 (4t)
LTCB - Nhóm 3 (4t)
 
LTCB (4t)
2
3
CT (2t)
4
Chiều1
H10 HK1 (2t)
 
LTCB (4t)
LTCB - Nhóm 2 (4t)
LTCB - Nhóm 3 (4t)
SI10 HK1 (2t)
2
3
L10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp KTML19TH
Sáng1
KT Điện (4t)
V10 HK1 (2t)
 
CT (4t)
GDTC (4t)
 
2
3
A.vănCB (2t)
4
Chiều1 
T10 HK1 (4t)
 
L10 HK1 (4t)
  
2
3
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp NVNH19TH
Sáng1
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
 
GDTC (4t)
  
2
3
V10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
H10 HK1 (2t)
   
KNGT (4t)
 
2
3
V10 HK1 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp VTHC19TH
Sáng1 
V10 HK1 (2t)
THVP (4t)
H10 HK1 (4t)
KNTC (4t)
 
2
3
V10 HKI (2t)
4
Chiều1
T10 HK1 (4t)
 
THVP (4t)
 
SI10 HK1 (4t)
 
2
3
4

* KHÓA 2018:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CBMA18TH
Sáng1 
CBB&Món Tráng miệng (4t)
T11 HK1 (4t)
L11 HK1 (2t)
  
2
3
SI HKI (2t)
4
Chiều1 
CBB&Món Tráng miệng (4t)
A.vănCN1 (4t)
H11 HK1 (2t)
A.vănCN1 (4t)
 
2
3
V11 HK1 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CĐT18TH
Sáng1 
ĐKKN (4t)
(KTS C.Thanh P.I.12 - Nhóm 2)
T11 HK1 (4t)
SI 11 (HKI) (2t)
(4t)
 
2
3
LI 11 HKI (2t)
4
Chiều1 
KTS (4t)
(ĐKKN T.Tuấn P.I.16 - Nhóm 2)
 
V11 HK1 (2t)
MĐ - Nhóm 2 (4t)
 
2
3
H11 HK1 (2t)
4
5 
SHCN (1t)
 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp ĐCN18TH
Sáng1
TBĐGD - Nhóm 2 (4t)
ĐTCN - Nhóm 1 _ T.Thủ (P.III.12) ; TBĐGD - Nhóm 2 (4t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
ĐTCN (4t)
 
2
3
SI11 HK1 (2t)
4
Chiều1
SI11 HK1 (4t)
ĐTCN (4t)
ĐTCN - Nhóm 1 (4t)
H11 HK1 (2t)
ĐTCN - Nhóm 1 (4t)
 
2
3 
4 

CƠ ĐIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CĐT18BT
Tối1 
ĐK HTCĐT VĐK (4t)
MCC (4t)
MCC (4t)
PLC CB (4t)
 
2
3
4

VĂN HÓA K18
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp Văn hóa K19 (Lớp 11)
Sáng1
L11 HK1 (4t)
T11 HK1 (4t)
    
2
3
4
Chiều1 
H11 HK1 (4t)
    
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CKCG18TH
Sáng1
Phay_BMP_bậc (4t)
Phay_BMP_bậc (4t)
V11 HK1 (2t)
   
2
3
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
Phay_BMP_bậc (4t)
Phay_BMP_bậc (4t)
L11 HK1 (2t)
   
2
3
H11 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CKSC18TH
Sáng1 
Tiện, phay, bào CB (4t)
V11 HK1 (2t)
 
Tiện, phay, bào CB (4t)
 
2
3
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1 
Tiện, phay, bào CB (4t)
L11 HK1 (2t)
 
Tiện, phay, bào CB (4t)
 
2
3
H11 HK1 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp KTDN18BT
Tối1
Kiểm toán (4t)
KTDN3 (4t)
Kiểm toán (4t)
KTDN3 (4t)
Kiểm toán (4t)
KTDN3 (4t)
2
3
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp KTDN18TH
Sáng1 
KTDN1 (4t)
T11 HK1 (2t)
   
2
3
V11 HK1 (2t)
4
5 
SHCN (1t)
Chiều1
KTDN1 (4t)
KTDN1 (4t)
H11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
KTDN1 (4t)
 
2
3
L11 HK1 (2t)
 
4 

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp LTMT18TH
Sáng1
CSDL (4t)
CSDL - Nhóm 2 (4t)
Đ11 HK1 (4t)
V11 HK1 (4t)
CSDL - Nhóm 2 (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
4
5   
SHCN (1t)
  
Chiều1
CSDL (4t)
ÐHUD - Nhóm 2 (4t)
T11 HK1 (4t)
SU11 HK1 (4t)
ÐHUD - Nhóm 2 (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp NVNH18TH
Sáng1  
T11 HK1 (4t)
L11 HK1 (2t)
  
2
3
SI HKI (2t)
4
Chiều1
A.vănCN2 (4t)
A.vănCN2 (4t)
 
H11 HK1 (2t)
  
2
3
V11 HK1 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp VTHC18TH
Sáng1  
SI11 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
 
QLVBD (4t)
2
3
L11 HK1 (2t)
4
Chiều1    
H11 HK1 (4t)
QLVBD (4t)
2
3
4

* KHÓA 2017:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CBMA17TH
Sáng1  
KT_MAu (4t)
 
T12 HK2 (2t)
 
2
3
L12 HK2 (2t)
4
Chiều1  
KT_MAu (4t)
 
V12 HK2 (4t)
 
2
3
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CĐT17TH
Sáng1
ĐKTL (4t)
(Nhóm 1)
 
ĐK HTCĐT (4t)
ĐK HTCĐT (4t)
 
T12 HK2 (4t)
2
3
4
Chiều1
ÐKTL - Nhóm 2 (4t)
 
ĐK HTCĐT - Nhóm 2 (4t)
ĐK HTCĐT - Nhóm 2 (4t)
  
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp ĐCN17TH
Chiều1
PLC CB - Nhóm 1 _ T. Bắc ( P.II.16 ) ; ĐK ĐKN - Nhóm 2 (4t)
PLC CB - Nhóm 1 _ T. Bắc ( P.II.16 ) ; ĐK ĐKN - Nhóm 2 (4t)
PLC CB - Nhóm 1 _ T. Bắc ( P.II.16 ) ; ĐK ĐKN - Nhóm 2 (4t)
PLC CB - Nhóm 1 (4t)
  
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp CKCG17TH
Sáng1  
Phay CNC CB (4t)
Phay CNC CB (4t)
 
T12 HK2 (2t)
2
3
L12 HK2 (2t)
4
Chiều1  
Phay CNC CB (4t)
Phay CNC CB (4t)
 
H12 HK2 (4t)
2
3
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp SC17TH
Sáng1  
SCM tiện (2t)
  
T12 HK2 (2t)
2
3 
L12 HK2 (2t)
4 
Chiều1     
H12 HK2 (4t)
2
3
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp KTDN17TH
Sáng1
THKTDN (4t)
THKTDN (4t)
THKTDN (4t)
  
H12 HK2 (2t)
2
3
H12 HK2 (2t)
4
Chiều1   
T12 HK2 (4t)
 
V12 HK2 (4t)
2
3
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp LTMT17TH
Sáng1
LTW (4t)
LT Web - Nhóm 2 (4t)
  
T12 HK2 (4t)
L12 HK2 (2t)
2
3
T12 HK2 (2t)
4
Chiều1
LTW (4t)
LT Web - Nhóm 2 (4t)
 
H12 HK2 (4t)
V12 HK2 (4t)
 
2
3
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Lớp NH17TH
Sáng1
A.vănCN2 (4t)
A.vănCN2 (4t)
  
T12 HK2 (2t)
 
2
3
L12 HK2 (2t)
4
Chiều1    
V12 HK2 (4t)
 
2
3
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang