TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:461.104
Hôm qua:1.490
Hôm nay:1.517

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2020:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CBMA20TH
Sáng1
SI10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
 
THCB (4t)
TQDL&KS (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ10 HK1 (2t)
  
VHAT (4t)
THCB - T.Đức _ P.IV.5 - Nhóm 2 (4t)
 
2
CT (4t)
3
V10 HK1 (2t)
4
5   

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CÐT20TH
Sáng1
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
CT (4t)
ATLĐ (4t)
ĐLĐ (4t)
VLCN (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
NNCB (4t)
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
KC Điện (4t)
ĐKT (4t)
NNCB (4t)
2
3
Đ10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp ÐCN20TH1
Sáng1
SU10 HK1 (2t)
 
L10 HK1 (2t)
CT (4t)
VL Điện (4t)
 
2
3
Đ10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
NNCB (4t)
Mđiện (4t)
NNCB (4t)
 
2
3
V10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
4
Lớp ĐCN20TX
Sáng1 
ATLĐ (4t)
Vẽ Điện (4t)
ATLĐ (4t)
Mđiện (4t)
 
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CGKL20TH
Sáng1
H10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
Vẽ KT (4t)
 
Vẽ KT (4t)
2
3
SI10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
V10 HK1 (2t)
   
KT AT&BHLĐ (4t)
KT AT&BHLĐ (4t)
2
3
Đ10 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp NSCM20TH
Sáng1
T10 HK1 (4t)
H10 HK1 (4t)
L10 HK1 (4t)
 
KT AT&BHLĐ (4t)
KT AT&BHLĐ (4t)
2
3
4
Chiều1
Đ10 HK1 (4t)
SI10 HK1 (4t)
V10 HK1 (4t)
Vẽ KT (4t)
 
Vẽ KT (4t)
2
3
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp KTDN20TH
Sáng1
Đ10 HK1 (2t)
 
T10 HK1 (2t)
THCB (4t)
LTTC (4t)
AVCB (4t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4
Chiều1
V10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
PL (4t)
THCB - T.Quang _ P.IV.5 - Nhóm 2 (4t)
AVCB (4t)
 
2
3
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp LTMT20TH1
Sáng1
H10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
 
THCB (4t)
THCB (4t)
 
2
3
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4
Chiều1 
Đ10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
THCB - C.Thúy _ P.III.7 - Nhóm 2 (4t)
THCB - C.Thúy _ P.III.7 - Nhóm 2 (4t)
 
2
3
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp KTML20TH1
Sáng1
Đ10 HK1 (2t)
CT (4t)
V10 HK1 (2t)
Vẽ Điện (4t)
KT Điện (4t)
 
2
3
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
4
Chiều1
A.vănCB (4t)
H10 HK1 (2t)
A.vănCB (4t)
   
2
3
L10 HK1 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp NVNH20TH
Sáng1
T10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
 
VHAT (4t)
TL Khách DL (4t)
THCB (4t)
2
3
L10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ10 HK1 (2t)
 
SI10 HK1 (2t)
CT (4t)
 
THCB - T.Đức _ P.III.7 - Nhóm 2 (4t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp VTHC20TH
Sáng1
T10 HK1 (2t)
 
SU10 HK1 (2t)
KNTC (4t)
KNTC (4t)
THCB (4t)
2
3
Đ10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1
CT (4t)
L10 HK1 (2t)
 
TCBM (4t)
 
THCB - T.Quang _ P.IV.5 - Nhóm 2 (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
4

* KHÓA 2019:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CBMA19TH
Sáng1
NNCN (4t)
CBB&Món Tráng miệng (4t)
CBB&Món Tráng miệng (4t)
SU11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
2
3
SI11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4
Chiều1
NNCN (4t)
CBB & TM - C.Nhung _ P.Bếp - Nhóm 2 (4t)
CBB & TM - C.Nhung _ P.Bếp - Nhóm 2 (4t)
T11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
 
2
3
V11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CĐT19TH
Sáng1
KTCB (4t)
(4t)
(4t)
GDTC (4t)
AVCN (4t)
T11 HK1 (4t)
2
3
4
Chiều1
KTCB - T.Tiến _ P.I.16 - Nhóm 2 (4t)
Máy điện - T.Tuấn _ P.I.11 - Nhóm 2 (4t)
Máy điện - T.Tuấn _ P.I.11 - Nhóm 2 (4t)
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
2
3
SU11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp ĐCN19BT
Tối1
AVCN (4t)
TBD CN1 (4t)
AVCN (4t)
KT Nguội (4t)
TBD CN1 (4t)
KT Nguội (4t)
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp ĐCN19TH1
Sáng1
TB Điện gia dụng (4t)
TB Điện gia dụng (4t)
CC Điện (4t)
T11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
GDTC (4t)
2
3
SU11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
ĐTCN (4t)
ĐTCN (4t)
 
H11 HK1 (2t)
 
Đ11 HK1 (2t)
2
3
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4
Lớp ĐCN19TH2
Sáng1
ĐTCN (4t)
ĐTCN (4t)
 
T11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
GDTC (4t)
2
3
SU11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
TB Điện gia dụng (4t)
TB Điện gia dụng (4t)
CC Điện (4t)
H11 HK1 (2t)
 
Đ11 HK1 (2t)
2
3
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CGKL19TH
Sáng1
Tiện lỗ (4t)
Tiện lỗ (4t)
Phay_BMP_bậc (4t)
T11 HK1 (4t)
GDTC (4t)
 
2
3
4
Chiều1
Tiện lỗ (4t)
Tiện lỗ (4t)
Phay_BMP_bậc (4t)
SU11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
2
3
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp NSCM19TH
Sáng1
Hàn CB (4t)
AVCN (4t)
 
T11 HK1 (4t)
GDTC (4t)
 
2
3
4
Chiều1
Hàn CB (4t)
  
SU11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
2
3
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp KTDN19TH
Sáng1
KT C.trị (4t)
S.thảo VB (4t)
KT C.trị (4t)
SU11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
 
2
3
T11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4
Chiều1 
T.kê DN (4t)
 
L11 HK1 (2t)
 
SI11 HK1 (2t)
2
3
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4

VĂN HÓA K20
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp VH11 K20_L1
Sáng1
Đ11 HK1 (2t)
 
SI11 HK1 (2t)
   
2
3
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
AVCB (4t)
H11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
   
2
3
T11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
4
Lớp VH11 K20_L2
Sáng1
L11 HK1 (2t)
 
T11 HK1 (2t)
   
2
3
Đ11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4
Chiều1 
T11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
   
2
3
H11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp LTMT19TH1
Sáng1
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
 
MCB (4t)
MCB (4t)
 
2
3
T11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU11 HK1 (2t)
NNCN (4t)
V11 HK1 (2t)
ĐHUD (4t)
ĐHUD (4t)
 
2
3
Đ11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4
Lớp LTMT19TH2
Sáng1
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
NNCN (4t)
  
ĐHUD (4t)
2
3
T11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU11 HK1 (2t)
 
V11 HK1 (2t)
MCB (4t)
MCB (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
Đ11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp KTML19TH
Sáng1
NL ĐHKK (4t)
LCB (4t)
V11 HK1 (2t)
LCB (4t)
(Nhóm 1 ; ÐTCB - T.Thủ _ P.III.11 - Nhóm 2)
 
CC Điện (4t)
2
3
SI11 HK1 (2t)
4
Chiều1
L11 HK1 (2t)
NL ĐHKK (4t)
T11 HK1 (2t)
ĐTCB (4t)
(Nhóm 1 ; LCB - T.Hồng _ P.IV.6 - Nhóm 2)
V11 HK1 (2t)
LCB - T.Hồng _ P.IV.6 - Nhóm 2 (4t)
2
3
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp NVNH19TH
Sáng1 
NNCN (4t)
NNCN (4t)
SI11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
2
3
SU11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1 
NVBar1 (4t)
NVBar1 - C.Hiền _ P.I.9 - Nhóm 2 (4t)
V11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
 
2
3
T11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp VTHC19TH
Sáng1 
VB&KTSTVB (4t)
V11 HK1 (2t)
VB&KTSTVB (4t)
 
LHS (4t)
2
3
SI11 HK1 (2t)
4
Chiều1
L11 HK1 (2t)
 
T11 HK1 (2t)
 
V11 HK1 (2t)
 
2
3
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4

* KHÓA 2018:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CBMA18TH
Sáng1    
T12 HK1 (4t)
SU12 HK1 (2t)
2 
3
T12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
4
Chiều1   
Đ12 HK1 (2t)
 
H12 HK1 (2t)
2
3
SI12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CĐT18TH
Sáng1
PLC CB (4t)
PLC CB (4t)
 
T12 HK1 (2t)
 
L12 HK1 (2t)
2
3
V12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
4
Chiều1
PLC CB - C.Hạnh _ P.I.15 - Nhóm 2 (4t)
PLC CB - C.Hạnh _ P.I.15 - Nhóm 2 (4t)
 
SI12 HK1 (2t)
 
V12 HK1 (2t)
2
3
Đ12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp ĐCN18TH
Sáng1
TBĐ - T.Huấn _ P.II.11 - Nhóm 2 (4t)
TBĐ (4t)
(Nhóm 1 ; ĐK LTCN - T.Sơn _ P.II.15 - Nhóm 2)
TBĐ - T.Huấn _ P.II.11 - Nhóm 2 (4t)
 
SI12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
2
3
T12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
4
Chiều1
TBĐ (4t)
TBĐ - T.Huấn _ P.II.11 - Nhóm 2 (4t)
TBĐ (4t)
 
SU12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
2
3
V12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
4

VĂN HÓA K19
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp VH12 K19
Sáng1   
SU12 HK1 (4t)
H12 HK1 (4t)
Đ12 HK1 (4t)
2
3
4
Chiều1   
T12 HK1 (4t)
L12 HK1 (4t)
V12 HK1 (4t)
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CKCG18TH
Sáng1  
Tiện LT, TĐH (4t)
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
 
2
3
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4
Chiều1  
Tiện LT, TĐH (4t)
 
L12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
2
3
SI12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp CKSC18TH
Sáng1
Vận hành MT, Phay CNC (4t)
SCM khoan (4t)
SCM khoan (4t)
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
 
2
3
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4
Chiều1
Vận hành MT, Phay CNC (4t)
SCM khoan (4t)
SCM khoan (4t)
 
L12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
2
3
SI12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp KTDN18TH
Sáng1
THKTDN (4t)
 
THKTDN (4t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
 
2
3
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
4
Chiều1 
THKTDN (4t)
  
SI12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
2
3
L12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp LTMT18TH
Sáng1
LTWD (4t)
(Nhóm 1 ; LTW - T.Tuấn _ P.III.7 - NHóm 2)
LTW (4t)
(Nhóm 1 ; LTWD - T.Ái _ P.III.5 - NHóm 2)
LTWD (4t)
(Nhóm 1 ; LTW - T.Tuấn _ P.III.7 - NHóm 2)
 
T12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
2
3
SI12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
4
Chiều1
LTW (4t)
(Nhóm 1 ; LTWD - T.Ái _ P.III.5 - NHóm 2)
LTWD (4t)
(Nhóm 1 ; LTW - T.Tuấn _ P.III.7 - NHóm 2)
LTW (4t)
(Nhóm 1 ; LTWD - T.Ái _ P.III.5 - NHóm 2)
 
V12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
2
3
SU12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp NVNH18TH
Sáng1  
NVBar1 (4t)
 
T12 HK1 (4t)
SU12 HK1 (2t)
2 
3
T12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
4
Chiều1
NVBar1 (4t)
  
Đ12 HK1 (2t)
 
H12 HK1 (2t)
2
3
SI12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Lớp VTHC18TH
Sáng1  
SI12 HK1 (2t)
   
2
3
V12 HK1 (2t)
4
Chiều1
H12 HK1 (2t)
CTVTTTH (4t)
Đ12 HK1 (2t)
 
T12 HK1 (2t)
 
2
3
L12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang