TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:7.676.665
Hôm qua:649
Hôm nay:485

THÔNG BÁO “Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
09:13 | 22/02/2021

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG TRUNG CẤP                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           KINH TẾ - KỸ THUẬT SỐ 2

                    Số: 07/TB-TC2                                  

                                                                           Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

“Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

 

     Căn cứ công văn số 1654/UBND-KGVX, ngày 17/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

     Căn cứ công văn số 616/SGD ĐT-VP, ngày 17/02/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc thông báo cho trẻ em, học sinh, học viên tạm ngưng đến trường để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

     Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

  1. Thời gian nghỉ và nhập học lại:
  1. Đối với giáo viên, học sinh:
  • Nghỉ học: từ ngày 18/02/2021 đến hết tháng 02/2021.
  • Giảng dạy và đi học lại: dự kiến ngày 01/3/2021 (Thứ hai).
  1. Đối với cán bộ, nhân viên:
  • Đi làm bình thường từ ngày 17/02/2021 (Thứ hai) theo thông báo số 140/TB-TC2 ngày 04/01/2021 của nhà trường.
  1. Trách nhiệm các phòng, khoa, trung tâm:
  • Các phòng, khoa và trung tâm có trách nhiệm thông báo đến toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc đơn vị mình quản lý về thời gian nghỉ nêu trên.
  • Các khoa sắp xếp và thực hiện kế hoạch giảng dạy cho đúng tiến độ đào tạo.
  • Tất cả khoa phải thực hiện tổng vệ sinh phòng, xưởng và các khu vực liên quan trước khi học sinh nhập học trở lại.

      Đề nghị các phòng, khoa và trung tâm căn cứ thông báo thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;                                                                                                                    (Đã ký)          

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- GV chủ nhiệm các lớp;

- Lưu VT, ĐT;                                                                                                    Nguyễn Thanh Phong

Các bản tin trước:
  Thông báo tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh virus Corona (09:38 | 03/02/2020)
  Thông báo học nghề phổ thông năm học 2019-2020 (09:08 | 03/02/2020)
  Kết quả thi học kỳ I Năm học 2019 - 2020 Khóa 17 (08:24 | 10/01/2020)
  Kết quả thi học kỳ 2 Khoá 17TH (09:24 | 12/07/2019)
Các bản tin tiếp theo:
  Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022 (15:21 | 26/04/2021)
  Đăng ký tuyển sinh Trung cấp năm học 2021 - 2022 (Online) (15:49 | 05/08/2021)
  Danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021 - 2022 (Đợt 1 _ Tháng 07/2021) (10:34 | 18/08/2021)
  Danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021 - 2022 (Đợt 2 _ Tháng 08/2021) (14:24 | 01/09/2021)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang